szkolenia bhp zielona góra ,bhp lubuskie
e-mail: ebih@bhp-zielonagora.pl
Kom. 692 364 199

Cel szkolenia

Zasadniczym celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości
i umiejętności pracowników administracyjno-biurowych oraz pracodawców
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uczestnik szkolenia pozna najważniejsze regulacje prawne z zakresu ochrony pracy, w tym odpowiedzialność pracodawcy i pracownika oraz przepisy związane
z wypadkami w miejscu pracy. Dowie się, jakie są przyczyny wypadków i zapozna się z metodami ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia.

Szkolenie przybliża problematykę związaną ze specyfiką organizacji stanowisk pracy biurowej, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk z komputerami. Ponadto uczestnik zapozna się z podstawowymi zasadami: ochrony przeciwpożarowej, postępowania w razie alarmu i udzielania pierwszej pomocy.

Zobacz również: