szkolenia bhp zielona góra ,bhp lubuskie
e-mail: ebih@bhp-zielonagora.pl
Kom. 692 364 199

Zamówienia i cena

Do korzystania ze szkolenia potrzebne są:

  • komputer z dostępem do Internetu,
  • dowolna przeglądarka internetowa (oprócz Internet Explorer),
  • karta dźwiękowa oraz głośniczki lub słuchawki (opcjonalnie),
  • plug-in Macromedia Flash 7.19.

Jeżeli zdecydują się Państwo na zakup szkolenia BHP, tak będzie wyglądało przeszkolenie pracowników:

Krok 1 – Złożenie zamówienia

Krokiem pierwszym jest złożenie zamówienia. Mogą je Państwo złożyć, wykorzystując formularz kontaktowy na stronie www.bhp-zielonagora.pl.

Krok 2 – Przekazanie listy uczestników

Należy wypełnić i przesłać listę pracowników podlegających szkoleniu, wg otrzymanego wzoru oraz wpłacić należność za szkolenie, na podstawie faktury pro-forma.

Krok 3 – Przekazanie danych dostępowych dla uczestników

Po otrzymaniu zamówienia, na podstawie przesłanej przez Państwa listy użytkowników, uruchamiamy dla Państwa szkolenie BHP oraz przekazujemy każdemu użytkowi dane dostępowe na adres e-mail.

Krok 4 – Nauka

Na podstawie otrzymanych danych Państwa pracownicy będą mieli dostęp do szkolenia BHP pod adresem http://ebih.pebhp.pl.

Krok 5 – Wystawienie zaświadczeń

Po ukończeniu szkolenia (Państwa pracownicy mają na to 30 dni) na podstawie uzyskanych przez uczestników wyników, są wystawiane i przesłane zaświadczenia ukończenia szkolenia BHP. Dołączamy również raport z wyników nauczania.

Cennik

Szkolenia w języku polskim

Liczba użytkowników

Szkolenie BHP dla kadry kierowniczej
i pracowników inżynieryjno – technicznych

Szkolenie BHP dla pracowników biurowych

1 – 5

70,00

40,00

6-10

60,00

35,00

11 – 50

50,00

30,00

51 – 100

oferta indywidualna

25,00

Powyżej 100

oferta indywidualna

oferta indywidualna

Szkolenia w języku angielskim

Liczba użytkowników

Szkolenie BHP dla kadry kierowniczej i pracowników inżynieryjno – technicznych

Szkolenie BHP dla pracowników biurowych

1 – 5

150,00

90,00

6-10

120,00

80,00

11 – 50

100,00

75,00

powyżej 50

oferta indywidualna

oferta indywidualna

Warunki zakupu:

  • Podane ceny są cenami za jednego użytkownika.
  • Podane ceny są cenami netto całkowitymi, szkolenia bhp są zwolnione z VAT.
  • Cena obejmuje udostępnienie szkolenia wybranej grupie użytkowników na okres jednego miesiąca od daty wysłania zaproszenia do szkolenia na adres użytkownika. Ponowne uruchomienie szkolenia wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 50% ceny nominalnej.
  • Cena zawiera zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Zobacz również: