szkolenia bhp zielona góra ,bhp lubuskie
e-mail: ebih@bhp-zielonagora.pl
Kom. 692 364 199

USŁUGI BHP

EBIH oferuje komplet jednorazowych usług BHP oraz długotrwałą współpracę
z firmami zatrudniającymi do 100 pracowników na zasadzie pełnienia zadań służby BHP w miejscu pracy, w szczególności:

  • analizę stanu BHP i ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy,
  • ocenę ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
  • postępowania powypadkowe,
  • opracowywanie instrukcji BHP i przeciwpożarowej,
  • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów budowlanych,
  • kontrolę warunków pracy,
  • prowadzenie dokumentacji BHP, POŻ. oraz wymaganych rejestrów,
  • pomoc w realizacji nakazów PIP, PIS i PSP.