szkolenia bhp zielona góra ,bhp lubuskie
e-mail: ebih@bhp-zielonagora.pl
Kom. 692 364 199

Czy jako pracodawca mam obowiązek wyznaczenia palarni w zakładzie pracy?

Nie. Aktualne przepisy nie nakładają na pracodawcę obowiązku wyznaczenia wydzielonego miejsca do palenia tytoniu. Zabrania natomiast palenia tytoniu
w pomieszczeniach zakładu pracy oraz obliguje pracodawcę do ekspozycji znaków graficznych i słownych informujących o zakazie palenia.

Za nieprzestrzeganie nakazów ustawy przewiduje się kary pieniężne:

  • nieumieszczenie informacji o zakazie palenia – grzywna do 2000 zł,
  • złamanie zakazu palenia – grzywna do 500 zł.