szkolenia bhp zielona góra ,bhp lubuskie
e-mail: ebih@bhp-zielonagora.pl
Kom. 692 364 199

Czy obcokrajowiec oddelegowany do pracy w Polsce musi przejść szkolenie BHP i posiadać aktualne badania lekarskie?

Zgodnie z polskim prawem obcokrajowiec oddelegowany do pracy w Polsce powinien mieć zapewnione co najmniej jednakowe warunki zatrudnienia, co pracownicy zatrudnieni na zasadach wynikających z polskiego Kodeksu pracy.

Jeśli więc zakres przeszkolenia pracownika zagranicznego w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest węższy niż przewidywany polskim prawem, musi on zostać przeszkolony zgodnie z polskimi regulacjami BHP.

Te same zasady stosuje się w przypadku rozbieżności w zakresie badań lekarskich.