szkolenia bhp zielona góra ,bhp lubuskie
e-mail: ebih@bhp-zielonagora.pl
Kom. 692 364 199

Jakie instytucje należy poinformować o zamiarze usunięcia materiałów azbestowych?

Przed rozpoczęciem prac mających na celu usunięcie (również zabezpieczenie) materiałów zawierających azbest należy zgłosić ten fakt właściwym organom nadzoru budowlanego i administracji architektonicznej oraz okręgowemu inspektoratowi pracy.

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

  • rodzaj materiałów azbestowych,
  • harmonogram prac,
  • dokładną lokalizację,
  • kopię oceny stanu materiałów przeznaczonych do usunięcia,
  • liczbę pracowników narażonych na ekspozycję na włókna azbestowe.

Sprawdź naszą ofertę szkoleń BHP online.