szkolenia bhp zielona góra ,bhp lubuskie
e-mail: ebih@bhp-zielonagora.pl
Kom. 692 364 199

Jakie wymogi powinni spełniać pracownicy montujący i demontujący rusztowania budowlane?

Kwestie wymagań dla osób montujących rusztowania budowlane określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6.09.2001 r.

Osoba montująca rusztowania powinna wziąć udział w szkoleniu prowadzonym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
i zakończyć je egzaminem z wynikiem pozytywnym. Zaliczone szkolenie uprawnia do otrzymania świadectwa oraz wpisu do książki operatora. Pomocnik montera musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na swoim stanowisku pracy.

Zarówno monterzy, jak i pomocnicy monterów mają obowiązek używania
w trakcie pracy środków ochrony indywidualnej (hełm ochronny, rękawice ochronne i inne środki ochrony uwarunkowane specyfiką pracy) oraz środków ochrony zapobiegających upadkowi z wysokości.