szkolenia bhp zielona góra ,bhp lubuskie
e-mail: ebih@bhp-zielonagora.pl
Kom. 692 364 199

Kogo powinien zawiadomić pracodawca w razie wypadku przy pracy?

Obowiązkiem zgłoszenia właściwym organom podlegają jedynie te wypadki w trakcie pełnienia obowiązków służbowych, które skutkują śmiercią, są wypadkami ciężkimi ( np. kalectwo, konieczność hospitalizacji ) lub są wypadkami zbiorowymi (co najmniej 2 osoby poszkodowane wskutek tego samego zdarzenia).
Obowiązkowi zgłoszenia nie podlegają wypadki w drodze do i z pracy.
Organami, które należy niezwłocznie zawiadomić o wypadku przy pracy wymagającym zgłoszenia, są:

  • Okręgowy Inspektorat Pracy,
  • Prokuratura.

W przypadku choroby zawodowej lub podejrzenia o nią, należy zawiadomić:

  • Państwową Inspekcję Sanitarną,
  • Okręgowy Inspektorat Pracy.